Рішення14-1/VII про сільський бюджет на 2018 рік від 21.12.2017

КИСЛИнська    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

 

 

9 сесія  VII скликання

 

Рішення

 

«21»грудня 2017 року                                                        №14-1/VII      

Про сільський бюджет

на 2018  рік

 

Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 749,827тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  735,343тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 14,484тис. грн., згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 749,827тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  735,343тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 14,484тис. гривень за головним розпорядником коштів;

       2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців  по загальному фонду 735,343тис. грн. та спеціальному фонду 14,484тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  7,490 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти в сумі 22,794 тис.грн. згідно з додатком  4 до цього рішення.

 

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

 

6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі  24,210 тис. грн. згідно з додатком  5 до цього рішення.

 

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради з питань планування бюджету і фінансів , отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

8. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018рік:

до доходів належать надходження, визначені статею 69  Бюджетного кодексу України, а також  міжбюжетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

 

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 61 та 71 Бюджетного кодексу України .

 

11. Відповідно до ст. 23 Бюджетного кодексу України:

    У межах загального обсягу бюджетних призначень головного

розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в розрізі економічної та функціональної класифікаціі  видатків та кредитування бюджету , включаючи додаткові дотації та субвенції , а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами сільського  бюджету ) здійснюється за рішенням постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, депутатської діяльності та етики з наступним затвердженням на черговій сесії сільської ради;

Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

 

12.Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

Голова сільської  ради                                          Оларь Т.М.