Рішення 6-3 від 23.09.2016р.Про програму розвитку дорожньої інфраструктури

 

 
   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

КИСЛИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                     РІШЕННЯ

 

від 23 вересня  2016 року                № 6-3 /УІІ

                                                          

Про програму розвитку дорожньої

інфраструктури і фінансування робіт,

пов’язаних з будівництвом, реконструкцією,

ремонтом та утриманням автомобільних

доріг загального користування місцевого

значення по Кислинській сільській раді  та

фінансування  ремонту доріг державного

значення , що проходять територією

 Черкаської області на 2016-2018 роки

 

                                        Згідно п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в                      

Україні »  ,          відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 374 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 498» ,на виконання рішення  обласної ради  від 31.08.2016 № 7-1/VII «Про обласну програму фінансування ремонту доріг державного значення, які проходять територією Черкаської області, на 2016-2018 роки», сільська рада 

          в и р і ш и л а :

         1. Затвердити програму розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення по Кислинській сільській раді  та фінансування  ремонту доріг державного значення , що проходять територією Черкаської області на 2016-2018 роки.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, роботи базових галузей народного господарства , агропромислового комплексу, екології та раціонального природокористування, правопорядку та боротьби зі злочинністю ( Бондаренко С.В.) .

Сільський голова                                                                                   Т.М.Оларь

                                                                                          Додаток

до рішення сільської ради

від 20.09.2016 року № 9-1/УІІ

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення

по Кислинській сільській раді  та фінансування  ремонту доріг державного значення , що проходять територією Черкаської області

на 2016-2018 роки

 

Вступ

Україна активно включається у світові суспільно-економічні процеси. Транспорт, як інфраструктурна галузь, має розвиватися випереджальними темпами з метою сприяння швидкому економічному та соціальному розвитку країни. Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи України, яка забезпечує роботу всіх галузей економіки та соціальний розвиток територій. Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, зайнятість населення, екологічний стан навколишнього середовища та темпи розвитку економіки загалом.

Стан транспортних комунікацій – одна з найбільш принципових умов інвестиційного процесу. Там, де не вистачає якісних автомобільних доріг, економіка, як правило, розвивається повільно, і навпаки, розвинута мережа доріг задовільної якості сприяє притоку інвестицій в економіку району та країни в цілому.

Створення сприятливих умов, необхідних для стабільного та ефективного розвитку дорожнього комплексу с. Кислин   залишається одним із пріоритетних завдань діяльності Кислинської сільської ради.

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, мета Програми.  

Стан дорожнього господарства села   свідчить про значні труднощі і недоліки у його функціонуванні, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними та реальними потребами.

Сучасні європейські територіальні громади орієнтуються на принципово інший підхід до свого розвитку, в основі якого – забезпечення гідних умов та високих стандартів якості життя мешканців та соціально-економічного розвитку. Європейські громади намагаються формувати в усіх членів територіальної громади відчуття приналежності до єдиної спільноти, яка поділяє відповідальність за розвиток свого населеного пункту та дбає про захищеність і рівні можливості для всіх його мешканців.

Враховуючи обмеженість обсягів фінансування для розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування області із загального фонду Державного бюджету України у 2016 році виникла потреба органам місцевого самоврядування приймати рішення щодо фінансування об’єктів капітального та поточного ремонту доріг загального користування  із бюджетів сільських та селищних рад.

З огляду на зазначене, представлена Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією,  ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування  місцевого значення по Кислинській сільській раді  та фінансування  ремонту доріг державного значення , що проходять територією Черкаської області  на 2016-2018 роки  (далі - Програма) розроблена з врахуванням необхідності здійснення реформування державного управління автомобільними дорогами у найближчому періоді та на виконання Законів України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух».

Мета Програми - покращення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

                                              

        ІІ. Сучасний стан дорожнього господарства

Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування

місцевого значення  по Кислинській сільській раді становить 3,0  км    (відрізок Кислин - Русалівка ).

   Загалом мережа доріг с. Кислин  на сьогодні сформована, тому її подальший розвиток може бути спрямований на:

-    реконструкцію та ремонт дорожнього покриття всієї мережі доріг;

-    підвищення безпеки руху.

 

                   ІІІ. Основні завдання та напрями Програми

  •  збереження наявної мережі автомобільних доріг з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;
  •  забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування місцевого значення;
  •  поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг.

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми

  •  збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг району;
  • проведення ремонту автомобільних доріг;
  • підвищення рівня безпеки руху;
  • забезпечення безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури.

 

V. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми

1.Фінансування Програми та витрати пов’язані з ремонтом та утриманням автомобільних доріг, здійснюються за рахунок фінансових ресурсів, що передбачені ст. 91. Бюджетного Кодексу України, ст. 40 Закону України «Про автомобільні дороги»,ст. 31; ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування», Законом України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Ремонт та утримання обласних та районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення може здійснюватись за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, тобто районного, сільських, селищного, як співфінансування на договірних засадах.

Головним розпорядником коштів при цьому виступає Маньківська районна державна  адміністрація. Замовником робіт, як балансоутримувач зазначених автомобільних доріг, виступає Служба автомобільних доріг у Черкаській області, яка у тому числі здійснює функції технічного контролю за їх виконанням.

Обсяги фінансування Програми з сільського бюджету :

Роки

2016рік

2017 рік

2018 рік

Планується виділити коштів( тис.грн.)

10

10

10

 

 2. Згідно рішення обласної ради від 31.08.2016 № 7-1/VII «Про обласну програму фінансування ремонту доріг державного значення, які проходять територією Черкаської області, на 2016-2018 роки» у 2016 році передбачено виконати поточний ремонт ділянок відповідних автомобільних доріг загального користування державного значення (перелік додається).

Умовою  надання коштів  є співфінансування  з місцевих бюджетів усіх рівнів видатків в обсязі  не менше 10 відсотків.

Цією  програмою  передбачено у 2016 році кошти в місцевому бюджеті на здійснення поточних ремонтів автомобільних доріг загального користування державного значення. Відповідно до розрахунку субвенції до обласного бюджету з місцевих бюджетів для реалізації заходів обласної програми фінансування ремонту  доріг державного значення, які проходять територією Черкаської області сума субвенції Кислинської сільської ради становить 4 263  грн. 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми та координацію заходів,  передбачених Програмою, покладаються на постійну комісію сільської ради з   питань планування, бюджету та фінансів, депутатської діяльності та етики (Кравчук Л.А.)

 

Секретар сільської ради                                                          Л.В.Міняйло