Рішення 6-4 від 23.09.2016р."Про сільський бюджет на 2016рік"

 

 

 

КИСЛИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

    МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від « 23» вересня 2016 року         

6-4 /VII

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 25.12.2015р. №3-2/VII

 «Про сільський бюджет на 2016  рік»

 

Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2016 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 546966 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  535113 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 11853 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 784290грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  675143 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 109147грн. . у тому числі бюджету розвитку 96500 грн за головним розпорядником коштів (додаток №2)  

- дефіцит загального  фонду сільського  бюджету у сумі 140030 грн. за рахунок вільного залишку коштів сільського бюджету на 01.01.2016р. згідно  з додатком №2 до цього рішення.»

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду
675143  грн. та спеціальному фонду 109147 грн. згідно з додатками № 3, 3.1 та 3.2 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 3100 грн.

4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком
№ 5 до цього рішення, а саме:Загальний фонд  на  розвиток освіти та культури субвенція з районного бюджету в сумі 71636 грн.

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IІ рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 6 000 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право виконавчому комітету сільської ради з питаня планування бюджету і фінансів, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статями 15, 72 та 73 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

джерелами формування в частині кредитування є надходження, визначені статтями 66 та 72 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та 71 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15 та 72 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2016 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтями 691 та 72  Бюджетного кодексу України.

13.  Відповідно до ст. 23 Бюджетного кодексу України:

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету , включаючи резервний фонд та субвенцію , а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами сільського  бюджету ) здійснюється за рішенням виконавчого органу , погодженим з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів сільської ради у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;

Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право  виконавчому комітету сільської ради :

приймати розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів відповідно до актів законодавства і рішень про місцеві бюджети;

вносити зміни до переліку об'єктів та заходів, що проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, збору за забруднення навколишнього природного середовища та надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, в межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів, з послідуючим погодженням із постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

14. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                                                                   Оларь Т.М.