Кислинська    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

 

від  31 січня  2015 року                № 55-7/

Про  сільський   бюджет  на 2015 рік

 

           

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада вирішила :

           

  1. Визначити на 2015 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 392582 грн, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 381682 грн, та спеціального фонду- 10900грн., згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 392582 грн, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 381682 грн., та спеціального фонду-10900 гривень.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік,
392582  грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  3101 гривень.

 4. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення. Врахувати трансфертів з районного бюджету «Інші  субвенції» у сумі  71572 грн  на утримання  та діяльність Кислинського дошкільного навчального закладу.

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

6. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

7. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

8. Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету сільський голова за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

         У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджет,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів;

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
  • видатки, пов’язані з  функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування.

9. Відповідно  до  статей 43 та 73 БКУ доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному КМУ позички  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

10. Додатки 1-4 до рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                                                                    Т.М.Оларь